алт олборлох мөнгөн усны нэгдлийн процессын тэгшитгэл