шураг дамжуулагчийн нислэгийн тооцоог хэрхэн хийх талаар