чулуун крушигийн үйлдвэр байгуулахад хичнээн их мөнгө шаардагддаг