дэвшилтэт идэмхий сод үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж бүхий хятад үйлдвэр