мөнгөний хүдрийн шууд үйлдвэрт зориулсан vibromagnetic separator