арга хэмжээнд оролцсон бизнесийн захидалдаа баярлалаа