limedisk шүүлтүүр нөлөөллийн алтны хүдэр нийлүүлэгчид