насосууд нь Сибирийн нүүрсний уурхайн зүрхийг шахдаг