өндөр үр ашигтай иж бүрэн чулуу бутлах бүтээгдэхүүний шугам