үл итгэх урт хугацааны үйлчилгээ шугаман алтны хүдэр төмрийн v