шинэ бүтээгдэхүүн 200 кг жинтэй соронзон эргэлдэх хүрд