цахилгаан станц өргөн хүчин чадалтай уул уурхайн үйлдвэр