контентын тээрмийн технологийн шинэ чиг хандлагыг ppt-ээс үзнэ үү