өргөн хэрэглээний хүрээ өндөр үр ашигтай уурхайн флотатон эс