ашигт малтмалын алтны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө