Индонези улсад угааж угаах үйлдвэрийн шинэ төрлийн ханган нийлүүлэгч