борлуулах зорилгоор идэвхжүүлсэн нүүрстөрөгчийн үйлдвэр