ашигт малтмалын ашигт малтмалын боловсруулалтын асуудал ба түүний нийгэм эдийн засгийн үр нөлөө