cu zn pb ба дэлгэцийн төхөөрөмжийн техникийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл