хоолойн бөмбөлөгт тээрмийн нүүрсний түвшинг хэмжих