zm нүүрсний нунтаглагч төхөөрөмж дээрх алдааг олж засварлах