амьдрал сайн байна тайлах бутлуур дэг халуун ягаан