гүн конус өтгөрүүлэгч нь өндөр хурдтай өтгөрүүлэгчийг орлуулдаг