хойд Америк дахь уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн